47. SZTYFT DO CZYSZCZENIA ¯ELAZEK -nietoksyczny i ekologiczny. Polecany przez czasopismo "Poradnik Domowy". 
 Powrót